Angantyr:6 – Elfhögsgatan 10/12

Här nedan följer information som kan vara till hjälp under din tid som hyresgäst hos Lundqvist Byggförvaltning. Att bo i en hyresrätt innebär många fördelar, bland annat en frihet och trygghet som många uppskattar. Samtidigt innebär det också skyldigheter, regler för dig och dina grannar.

Vid kontakt med oss på Lundqvist Byggförvaltning uppger du ditt objektsnummer, detta finner du högst upp på ditt lägenhetskontrakt samt på din ytterdörr.

Felanmälan

Vid akuta ärenden eller andra frågor gällande ditt boende eller fastigheten kontakta din fastighetsskötare:

Anmäl akut fel så snabbt som möjligt. Till akuta ärenden räknas det som riskerar att orsaka personskada, stor skada på din lägenhet eller fastigheten.

Akuta ärenden på icke ordinarie arbetstid där följdskador kan uppstå och där avhjälpandet inte kan vänta till nästa arbetsdag kan anmälas till fastighetsjouren/ Spikbussen på 0520-330 14.

Exempel på akuta ärenden:

  • Skadegörelse/ krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott
  • Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder
  • Stopp i avloppet som riskerar vattenskada
  • Elledning har gått sönder, lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös
  • Brand

Obs. Tänk på att om du använder denna tjänst för ärenden som inte är brådskande riskerar du att få stå för kostnaden själv.

Vid problem i lägenheten, kontakta reparationsavdelningen:

Reparationsavdelningen ansvarar för reparationer och underhåll av fastigheterna/lägenheterna. Ansvarig är Åke Svensson. Telefon 0520-307 43. Telefontid kl 8:00-9:00 eller e-post ake.s@lbfab.se.

Vid fel på hiss:

I hissen samt på anslagstavlan i respektive trappuppgång finns nummer till det serviceföretag som ansvarar för hissen.

Avfall/Hushållsavfall

ska paketeras ordentligt i kompost- resp avfallspåsar och slängas i hänvisat sopkärl. Pappersavfall lämnas i särskilda kärl till pappersinsamlingen. Övrigt avfall ska bortforslas till återvinningsstation av hyresgästen själv.

Tvätt

Bokning sker vid respektive tvättstuga. Man får ej avbryta annans bokade tvättid, den bokade tiden gäller. Tvättstugan ska vara väl rengjord efter avslutad tvättning.

Parkering

Besöksplatserna är endast till för besökande. Ur- och ilastning skall ske så lite som möjligt framför entré. Bilen kan lämnas max 10 min utan tillsyn. Står bilen längre tid riskerar man parkeringsavgift. Detta sköts av Securitas.

Hyra

Hyran betalas en månad i förskott, använd rätt månadsavi!

Önskar Ni betala hyran via autogiro kontakta ekonomiavdelning på 0520-20 56 10

Visa hänsyn till dina grannar

Mellan kl. 22-07 ska det vara tyst i fastigheten så att man inte stör sina grannar. Självklart ska man inte heller störa på andra tider, som hyresgäst har man ansvar för alla som tillhör hushållet – även för gäster och personer man anlitat att utföra arbeten i lägenheten.

Störningsjour:

För vald fastighet finns en störningsjour att ringa om det blir oroligt i huset med bråk eller alltför störande ljud. Detta gäller även utomhusmiljön i anslutning till fastigheten. Den som gör anmälan kan vara anonym.

Om Störningsjouren bedömer att den/de som vistas i lägenheten är ansvarig för störningen, hålls lägenhetsinnehavaren ansvarig och kan bli skyldig att bekosta utryckningen.

010-4705105

Information om Operatör för TV/Bredband

Våra fastigheter har tv via Telia eller Tele2. Längst ner på denna sida ser du vilken av dessa som finns i ditt hus.

Telia: I bostaden ingår TV-paket Lagom. Elektronisk utrustning som finns i er lägenhet får ej avlägsnas eller skickas tillbaka till Telia. Om så sker kommer ni debiteras en avgift på 2500 kr. Bredband via Telia är indraget i fastigheten men kräver tecknande av eget abonnemang.

Tele2: Om du vill utöka grundutbudet, som ingår i hyran, ring Tele2 på 90 222. Bredband via Tele2 är indraget i fastigheten men kräver tecknande av eget abonnemang.

Avgifter vid förlorade nycklar

* Lägenhetsnyckel 250 kr
* Cylinderbyte 2.250 kr
* Tvättbokningsnyckel 100 kr
* Tvättbokningscylinder 300 kr
* Postboxnyckel 100 kr
* Postboxcylinder+2 nycklar 500 kr

Rökning

Undvik rökning i lägenheten, skador av rökning hamnar under onormalt slitage, ni kan bli ersättningsskyldiga. Rökning på balkongen är tillåtet om det inte stör grannarna intill. Kasta inte dina fimpar och snuspåsar på gårdar eller i planteringar. Använd sunt förnuft och visa alltid hänsyn!

Lägenhetsnummer

Alla lägenheter har ett fyrsiffrigt lägenhetsnummer i Lantmäteriets lägenhetsregister. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Bra info att ha till hands vid akuta händelser då det tillkallas tex ambulans, polis eller brandkår. Du kan hitta lägenhetsnumret på ditt kontrakt.

Inflyttning

Välkommen som hyresgäst hos Lundqvist Byggförvaltning!

Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss, här följer information om sådant du ska tänka på vid inflyttning hos oss.

Läs om inflyttning

Uppsägning

Hyresavtalet är en juridisk handling. När du vill säga upp ditt kontrakt måste du göra det skriftligen. Uppsägningen ska undertecknas av alla som står på kontraktet.
Alla hyreskontrakt har tre månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi fått din uppsägning.
Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med endast en månads uppsägningstid.
Eventuella sidoavtal som förråd, garage- eller parkeringsplats sägs upp till samma datum som lägenhetsavtalet.

Utflyttning

Det är mycket att tänka på när man flyttar ut ur en lägenhet. Här har vi samlat tips, råd och sammanställt en checklista för att lämna lägenheten i bästa möjliga skick på utflyttningsdagen.

Läs om utflyttning

Fastighetsskötare

Peter Ström

peter.s@lbfab.se0520-20 56 21

Felanmälan Bredband/TV

90 222

TV

I bostaden ingår ett grundutbud med kanaler. Utöver grundutbudet kan du även köpa till kanaler.
Du kan även se de flesta av dina tv-kanaler i din mobil, surfplatta och dator.

För aktuell kanallista se Tele2s webbsida:

Tele2