Information om tillfällig stängning av expeditionen på Lundqvist Byggförvaltning AB

Vi har återigen tagit beslutet att hålla vår expedition stängd på grund av den pågående pandemin med spridning av Coronavirus.

Vi hoppas att vi inom kort kan öppna upp för att ha bokade möten igen.

De som önskar komma i kontakt med oss är hänvisade till:

E-post: info@lundqvistbyggforvaltning.se
Telefon: 0520-411805, måndag-torsdag kl 10:00-12:30

Logo Lundqvist Byggförvaltning
Nyckelorden är trygghet, närhet och ömsesidigt förtroende.