Information om tillfällig stängning av Lundqvist Byggförvaltning ABs expedition

I mars 2020 fattades inom Lundqvist Byggförvaltning AB ett beslut om att tillsvidare hålla vår Expedition stängd på grund av den pågående pandemin med spridning av Coronavirus.

Vår förhoppning var då att situationen inom några månader skulle ha förbättrats så att vi skulle finna det möjligt att åter öppna vår Expedition för besökare.

Eftersom samhällsspridningen fortsätter har vi på nytt fattat beslut om att vår Expedition på Föreningsgatan 9 hålls stängd för besökare tills vidare.

Vårt beslut innebär att vi tillsvidare inte kommer ha öppet för besök av befintliga hyresgäster eller bostadssökande.

De som önskar komma i kontakt med oss är hänvisade till:

E-post: info@lundqvistbyggforvaltning.se
Telefon: 0520-411805
Post: Lundqvist Byggförvaltning AB, Box 1, 461 21 Trollhättan

Vi kommer löpande att följa Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer i anledning av den pågående pandemin och kommer att ompröva vårt beslut och avser, så snart vi bedömer att det kan ske på ett säkert sätt, att åter öppna vår Expedition. När det kan komma att ske går inte i dag att ha någon uppfattning om.

Logo Lundqvist Byggförvaltning
Nyckelorden är trygghet, närhet och ömsesidigt förtroende.