Vi har semesterstängt från vecka 28 till och med vecka 31. Vi önskar våra hyresgäster en trevlig sommar!Läs mer

 

 

Information om tillfällig stängning av Lundqvist Byggförvaltning ABs expedition

Med anledning av den pågående pandemin med spridning av Coronavirus och mot bakgrund av att Folkhälsomyndighetens besked att det nu pågår en samhällsspridning av viruset, har inom Lundqvist Byggförvaltning AB fattats beslut om att vår Expedition på Föreningsgatan 9 hålls stängd för besökare tills vidare.

Vårt beslut innebär att vi inte kommer ha öppet för besök av befintliga hyresgäster eller bostadssökande.

Den som under ovanstående period önskar komma i kontakt med oss avseende sitt befintliga boende, uppsägning av sitt hyresavtal eller för att söka bostad hos oss är hänvisad till att kontakta oss på något av följande sätt:

E-post: jd@lundqvistbyggforvaltning.se
Telefon: 073-085 89 00 (Joakim Dahlenfors)
Sms: 073-085 89 00 (Joakim Dahlenfors)
Post: Lundqvist Byggförvaltning AB, Box 1, 461 21 Trollhättan

Vi kommer ta beslut veckovis om våra öppettider, baserat på virusets utbredning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Logo Lundqvist Byggförvaltning
Nyckelorden är trygghet, närhet och ömsesidigt förtroende.