Lundqvist Byggförvaltning AB har en ny tf VD, Håkan Kärnestedt