Vem var Britta Lundqvist?

År 1965 tog Britta Lundqvist, som 20-åring, klivet in som vd i familjeföretaget Lundqvist Byggförvaltning AB. Detta efter att hennes pappa Einar Lundqvist, som grundade företaget i slutet av 1930-talet, gått bort som 65-åring.

Britta hade just avslutat Handelsgymnasiet i Trollhättan och tillsammans med mamma Märtha ledde hon företaget vidare med uppbackning av de då drygt 20 anställda, som alla kände en stor lojalitet till ägarfamiljen.

Eftersom Britta inte hade egna barn valde hon, i samråd med sin mamma och företagsledningen, att utforma ett testamente som innebar att Brittas tillgångar vid hennes bortgång skulle förvaltas av en stiftelse i hennes namn. Stiftelsens syfte var och är än idag, att stödja äldre och behövande i Trollhättans kommun. Britta visade själv alltid ett stort hjärta och ett personligt engagemang för företagets många äldre hyresgäster, när de exempelvis drabbades av sjukdom.

Stiftelsen äger Lundqvist Byggförvaltning AB och stiftelsens medel, som är avkastningen från bolaget, förmedlas utifrån stiftelsens stadgar bland annat i form av bidrag till Svenska kyrkan i Trollhättan. Brittas pappa Einar hade under sin livstid ett stort engagemang i kyrkan och var bland annat kyrkvärd i Trollhättans kyrka.

Efter Brittas hastiga bortgång 1999, då hon endast var 54 år gammal, har stiftelsen via kyrkans verksamhet bidragit till en mängd aktiviteter och stödinsatser för äldre och behövande i Trollhättans kommun. Brittas Salong, som syftar till att skapa en ny och inspirerande mötesplats för Trollhättebor som passerat 60-årsstrecket och slutat jobba, är det senaste i raden av initiativ som bland annat motverkar ensamhet.

Mamma Märtha, som avled 2007, instiftade i sitt testamente en separat stiftelse till förmån för medicinsk hjärnforskning vid svenska universitet.